Frimärke

Porträtt av Astrid Lindgren. Samutgåva med Tyskland.
Förpackning: 25 block i paket. Format: blocket 125 x 83,33 mm, frimärket 55,0 x 32,8 mm.
Frimärket föreställer Astrid Lindgren, graverat porträtt, omgiven av två Emil-figurer i offset. Frimärket är formgivet av Ernst Jünger, efter foto av Roine Karlsson och illustrationer av Björn Berg. Det omgivande blocket, med foto av Weine Lexius/Scanpix, ha…

Författaren Astrid Lindgren.
Teaterplakat
Frimärke
Frimärke