Blm A 586

Edvard Karlsson i dörrhålet till hans gamla sjöbod.
Samma sjöbod som på foto R 50 20, fotograferad av Philibert Humbla 1932.

Sjöbod
Blm A 587
Hus med halmtak, sannolikt Uppland 1925
Halmtak på uthus i Norrby, Lagga socken, Uppland