Fabriksbyggnad

Tarketts fabrik i Ronnebyhamn. "Asbest användes vid mattillverkning.

Fabriksbyggnad
Fabriksbyggnad
Fabriksbyggnad
Fabriksbyggnad