Herrgård

Huvudentrén vid Spandelstorps gård, fotograferad innefrån huset.
Huvudbyggnad uppfördes 1781 av landshövding Anders af Håkansson.

Kungsgårdens herrgård
Herrgård
Mackmyra Herrgård
Herrgård