Hofors järnverks kronologi. Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Hofors järnverks kronologi.
Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.