Högfors- och Persbo bruks kronologi. Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.

Högfors- och Persbo bruks kronologi.
Ur Carl Sahlins bergshistoriska samling.