AB Svenska Trähus. Rök- och ventilationshus.

AB Svenska Trähus. Rök- och ventilationshus.