Fabriksmärke för cementpåsar. Svenska Cementförsäljnings AB.

Fabriksmärke för cementpåsar. Svenska Cementförsäljnings AB.