Fabriksmärke för cementpåsar. Klagshamns Cementverks AB. Portland Cement.

Fabriksmärke för cementpåsar. Klagshamns Cementverks AB. Portland Cement.