Fabriksmärke för cementpåsar. Skånska Cementaktiebolaget. Portland Cement.

Fabriksmärke för cementpåsar. Skånska Cementaktiebolaget. Portland Cement.