Män i arbete. Ur album Kabelarbetet Hjälmsälra - Norrtälje - Finnviken utfört under sommaren 1928.

Män i arbete.
Ur album Kabelarbetet Hjälmsälra - Norrtälje - Finnviken utfört under sommaren 1928.