Män i arbete. Första skarvarna vid Hjälmsätra. C 26. Ur album Kabelarbetet Hjälmsälra - Norrtälje - Finnviken utfört under sommaren 1928.

Män i arbete.
Första skarvarna vid Hjälmsätra. C 26.
Ur album Kabelarbetet Hjälmsälra - Norrtälje - Finnviken utfört under sommaren 1928.