Man i arbete med hammare och städ. Finnvikskabeln. Borrvässning. Ur albumet Kabelarbetet Hjälmsälra (Hjälmsättra) - Norrtälje - Finnviken utfört under sommaren 1928.

Man i arbete med hammare och städ.
Finnvikskabeln. Borrvässning. Ur albumet Kabelarbetet Hjälmsälra (Hjälmsättra) - Norrtälje - Finnviken utfört under sommaren 1928.