Skioptikonbild från institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Motiv föreställande två kvinnor i samspråk (OBS! Spegelvänd!). Bilden är troligen tagen av John Hertzberg.

Skioptikonbild från institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Motiv föreställande två kvinnor i samspråk (OBS! Spegelvänd!). Bilden är troligen tagen av John Hertzberg.