Generalmotors fabrik för tillverkning av bilmotorer.

Generalmotors fabrik för tillverkning av bilmotorer.