Sjangeli koppargruvor i Lappland. Fjällväg vid Valfojokka.

Övrig anknytning: Sjangeli koppargruvor