Sandvikens Järnverk (Sandvikens Jernverk). Enligt den vid fotograferingstillfället nya metoden, extrudering, som Sandviken tillämpade i sitt nya "Pressverk 62", "sprutades" eller "spritsades" ämnena till rör, som sedan varmvalsades eller kallvalsades.

Sandvikens Järnverk (Sandvikens Jernverk). Enligt den vid fotograferingstillfället nya metoden, extrudering, som Sandviken tillämpade i sitt nya "Pressverk 62", "sprutades" eller "spritsades" ämnena till rör, som sedan varmvalsades eller kallvalsades.