Karlholms Aktiebolag. Formningsmaskin för träfiberplattor. Plattorna rullar ut ur maskinen till torken.

Karlholms Aktiebolag. Formningsmaskin för träfiberplattor. Plattorna rullar ut ur maskinen till torken.