Tröskverk vid Lantbruksutställningen i Moskva.

Tröskverk vid Lantbruksutställningen i Moskva.