Deutsches Museum. Alkemiskt laboratorium från omkring år 1600.

Övrig anknytning: Althin, Torsten