Originalkalotyp. "Porslin på två hyllor". Fotografiet är taget utomhus, på landet vid Lacock Abbey, troligen 1841/ 1842. På papper med vattenstämpel.

Originalkalotyp. "Porslin på två hyllor". Fotografiet är taget utomhus, på landet vid Lacock Abbey, troligen 1841/ 1842.
På papper med vattenstämpel.