Skioptikonbild från Institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Använd av professor Helmer Bäckström som föreläsningsmaterial. Bäckström var Sveriges första professor i fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 1948-1958. Schematisk bild av DIN-sensitometern, framställd hos Zeiss-Ikon. På bilden synes från höger: den "svarta ytan" (=invändigt svärtad kula), lampan, en bländare, filterna, röret med skyddsbländare, samt längst till vänster fallskivan, gråkilen och kassetten för provmaterialet.

Skioptikonbild från Institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Använd av professor Helmer Bäckström som föreläsningsmaterial. Bäckström var Sveriges första professor i fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 1948-1958.
Schematisk bild av DIN-sensitometern, framställd hos Zeiss-Ikon. På bilden synes från höger: den "svarta ytan" (=invändigt svärtad kula), lampan, en …