Skioptikonbild från Institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Använd av professor Helmer Bäckström som föreläsningsmaterial. Bäckström var Sveriges första professor i fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 1948-1958. Fig. 965 Schematisk framställning av avtryckets tagande från en högtrycksform. T tryckform, P papper, D däckel. Fig 966 Djuptrycksformens infärgning med tampong. Fig. 967 Schematisk framställning av djuptryckspressen. Fig. 968 Schematisk framställning av plantrycket.

Skioptikonbild från Institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Använd av professor Helmer Bäckström som föreläsningsmaterial. Bäckström var Sveriges första professor i fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 1948-1958.
Fig. 965 Schematisk framställning av avtryckets tagande från en högtrycksform. T tryckform, P papper, D däckel. Fig 966 Djuptrycksformens infärgning …