Skioptikonbild från Institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Använd av professor Helmer Bäckström som föreläsningsmaterial. Bäckström var Sveriges första professor i fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 1948-1958. Svärtningskurva visande sambandet mellan erhållen svärtning S och exponeringen log It. På kurvan märkes slöjan 1, tröskelvärdet 2, maximalsvärtningen 6 och solarisationen 7. För mer info se: Bäckström, Helmer. Fotografisk Handbok. Natur och Kultur. Stockholm. 1942. s. 266-272.

Skioptikonbild från Institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Använd av professor Helmer Bäckström som föreläsningsmaterial. Bäckström var Sveriges första professor i fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 1948-1958.
Svärtningskurva visande sambandet mellan erhållen svärtning S och exponeringen log It. På kurvan märkes slöjan 1, tröskelvärdet 2, maximalsvärtningen…