Skioptikonbild från Institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Använd av professor Helmer Bäckström som föreläsningsmaterial. Bäckström var Sveriges första professor i fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 1948-1958. Reflexbilder-tabell. Medan en enkel lins har en spegelfläck, har ett av sex fria linser samansatt objektiv ej mindre än 66. För mer info se: Bäckström, Helmer. Fotografisk Handbok. Natur och Kultur. Stockholm. 1942. s. 93.

Skioptikonbild från Institutionen för fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Använd av professor Helmer Bäckström som föreläsningsmaterial. Bäckström var Sveriges första professor i fotografi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 1948-1958.
Reflexbilder-tabell. Medan en enkel lins har en spegelfläck, har ett av sex fria linser samansatt objektiv ej mindre än 66.
För mer info se: Bäckströ…