Ångfartyget Pallas vid inloppet till Göta Kanal från Vänern.

Ångfartyget Pallas vid inloppet till Göta Kanal från Vänern.