Göta Kanal. Kanalbåten B v. Platen vid Hellekis i Vänern.

Göta Kanal. Kanalbåten B v. Platen vid Hellekis i Vänern.

Ångbåt B.u.Platen var ett kombinerat passagerar- och lastfartyg. Byggd 1871 och fick namn…
Passagerarångfartyget BALTZAR von PLATEN av Stockholm. Fartyget i Göta Kanal vid Bergs slu…
Gamla Polhems sluss i Trollhätte kanal.
Torshälla slussar i Torshälla kanal.