Institutionen för Elektronik vid Chalmers Tekniska Högskola. Maserlaboratoriet på CHT Elektronik. T.v. en indisk forskare i arbete med cyanid-masern (450 Mds). I fonden, Heliumöverföring till rubinmasern (x-bandet, lambda 3 cm). T.h. uppmätning av slow-wave structure för vandringsvågmasern (lambda 20 cm).

Institutionen för Elektronik vid Chalmers Tekniska Högskola. Maserlaboratoriet på CHT Elektronik. T.v. en indisk forskare i arbete med cyanid-masern (450 Mds). I fonden, Heliumöverföring till rubinmasern (x-bandet, lambda 3 cm). T.h. uppmätning av slow-wave structure för vandringsvågmasern (lambda 20 cm).