IVAs högtidssammankomst på Grand Hotell den 24 oktober 1930.

Övrig anknytning: IVA