Utanför järnvägsstationen i Gnarp på 1920-talet. Personer från vänster, Olle Djäkner, linjeförman Clas Wennberg, 4:e Per Hedlund med fru, 6:e Per viktor Ek med sin hustru Anna och Helmer Hallenius.

Utanför järnvägsstationen i Gnarp på 1920-talet. Personer från vänster, Olle Djäkner, linjeförman Clas Wennberg, 4:e Per Hedlund med fru, 6:e Per viktor Ek med sin hustru Anna och Helmer Hallenius.