Lisa Granstedt i sitt tjänsterum, Teleskolan.

Lisa Granstedt i sitt tjänsterum, Teleskolan.