Lisa Granstedt i sitt tjänsterum, Teleskolan.

Lisa Granstedt i sitt tjänsterum, Teleskolan.

Telegraferingssalen, Teleskolan 2 tr. Elever.
Telegramtelefoneringssalen, Teleskolan, 1 tr i långhuset.
Maskinskrivningssalen, Teleskolan.
Teleskolan på 1960-talet.