Telefonister vid Ljungby telefonstation i början av 1930-talet. Översta raden: Magda Tomsen, Inez Johansson, Signe Johansson, Kerstin Hedkvist, Veda Svensson och Lisa Karlsson. Nedre raden: Ingalisa Blomkvist, Gerda Bengtsson, Elsa Ring och Evy Gunnarsson.

Telefonister vid Ljungby telefonstation i början av 1930-talet. Översta raden: Magda Tomsen, Inez Johansson, Signe Johansson, Kerstin Hedkvist, Veda Svensson och Lisa Karlsson. Nedre raden: Ingalisa Blomkvist, Gerda Bengtsson, Elsa Ring och Evy Gunnarsson.