Vaxholm. Exteriör med radiomaster. Vaxholms kuststation ersattes sedemera med Stockholms kuststatiön vid Stavsnäs. Bild från 1930.

Vaxholm. Exteriör med radiomaster. Vaxholms kuststation ersattes sedemera med Stockholms kuststatiön vid Stavsnäs. Bild från 1930.