Troligen byggandet av verkstadshallen Bolinders Mekaniska.

Troligen byggandet av verkstadshallen Bolinders Mekaniska.