Axel

Avbruten axel för vagnshjul, med hjulbössa. Märkta: "H", "25", "O.Ö. 4575", "Köpings Axel-Fabrik".

Axel
Axel
Rallaren Axel Johansson "Lång-Axel".
Lavettaxel