Skurtrumma

Skurtrumma av trä för polering av knappar och knappämnen. Snett fästad vid rotationsaxeln, varigenom en högre grad av omskakning uppnås.