Järnstämpel

En järnstämpel är ett märke som slås in i ett järnstycke innan det lämnar smedjan eller bruket där det tillverkats. Mellan 1600- och 1800-talet tillverkades nästan allt järn i form av stänger. Det var ett krav att allt stångjärn skulle stämplas och järnstämpeln utvecklades till ett varumärke för varje järnbruk.

Märkning av järn med tillverkarens stämpel har mycket gamla anor. Redan på 1400-talet …