Almanacka, av aluminium

1 almanacka 1917 tryckt på aluminiumplåt. Tillika adresskort för svenske köpmannen i New York Hans Lagerlöf.