Ångturbinhjul

Två ångturbinskivor av Ingenjör E. Segers konstruktion. Diameter: 220 resp. 222 mm.