Armillarsfär

Ett astronomiskt instrument bestående av ringar i metall med en jordglob i centrum. Har använts inom undervisning i astronomi och för att bestämma himlakropparnas positioner och bana på himmelssfären. Texten på plåten på foten: 8.4 A.Nilsson Instrumentverkstad Mälarhöjden

Armillarsfär, astronomiskt ur. 1600 tal
Armillarsfär
Instrumentring
Armillarsfär med astronomiskt ur