Framkallningsskål

Framkallningsskålar, i fem olika storlekar. En grön, L-505mm, B-327mm, H-69mm, vikt-0,4kg. En orange, L-419mm, B-339mm, H-100mm, vikt-0,35kg. En gul, L-383mm, B-305mm, H-58mm, vikt-0,2kg, märkt med dymoband "Fix". En gul, L-294mm, B-238mm, H-55mm, vikt-<0,1kg, märkt "fix". EN röd, L-229mm, B-180mm, H-38mm, vikt-<0,1kg.