Lödkolv, elektrisk

Elektrisk lödkolv av metall. 130W, 127V. Rostig längst fram.
Tillbehör: Förpackning.