Elmätare, för växelström

Elmätare för växelström, obekant funktion. 10A.