Skylt

Skylt av formpressad plåt. Gul bottenfärg med blå kant och text samt grå fästbygel. Text: "Trelleborg cykelringar".