Värmeapparat för rörarbete

Värmeapparat av gjutjärn för rörarbeten. För smältning av metallen e.t.c.