Fotogenkök, vekkök

Amerikanskt vekkök av plåt med rund veke av asbest i en oljeskål. Lågan omslutes in- och utvändigt av perforerade cylindrar som tillför luft. Den har centralt luftrör och fotogenbehållare med ventil, s.k. nivåflaska som håller konstant oljenivå i oljeskålen. Den typiska modellen för amerikanska vekkök.