Yxa

Funnen av donatorns fader vid Lickers hamn, Stenkyrka socken, Gotland, omkring 1850.