Tillbringare, blommad och henklad

Tillbringare, blommad och henklad.