Skarvdon

Har tillhört ASEA-Skandia:s historiska samlingar.