Manometer, Absolut tryck

Hängande manometer för absolut tryck, av mässing, glas och stål. Skala 0-30, 1-31 kg.pr.qcm.
Tillbehör: Fästjärn.